';

Strzelnica zlokalizowana jest kompleksie leśnym Bór pomiędzy Rzeszowem a Głogowem Małopolskim.

Harmonogram otwarcia strzelnicy w okresie od 4.11.2019-31.03.2020r.