Aktualny zasięg stref ASF

Poniżej umieszczamy link do aktualnej mapy  zasięgu obszarów objętych restrykcjami ze względu występowanie ognisk i przypadków ASF. -> Mapa zasięgu stref ASF  

Udostępnij