Kategoryzacja obwodów łowieckich

11 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego miało miejsce zatwierdzenie kart kategoryzacji obwodów łowieckich. Klasyfikacji obwodów łowieckich na poszczególne kategorie dokonał zespół w skład, którego wchodzili: 1) dwaj przedstawiciele

Udostępnij