Czysto pod Kopcem

W dniu 9 marca b.r. myśliwi z Okręgu Rzeszowskiego PZŁ na zaproszenie Stacji Rzeszów Dziki i Fundacji Rzeszowskiej przy wsparciu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  Wody Polskie brali udział

Udostępnij