Posiedzenie Zarządu Okręgowego

W dniu 4 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego. Zebraniu przewodniczył Łowczy Okręgowy Kol. Marcin Hendzel. Podczas posiedzenia podjęto decyzję o realizacji zadań obejmujących: powołanie komisji problemowych, wykonanie

Udostępnij
Komisje problemowe – zapraszamy do współpracy

Informujemy, że działając na podstawie § 98 pkt 1 ppkt 6 Statutu PZŁ,  Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie powołał komisje problemowe oraz wyznaczył zakres ich pracy. Od dnia 4 marca

Udostępnij