Posiedzenie Zarządu Okręgowego

W dniu 13.02.2019r. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego  PZŁ w Rzeszowie. Obradom przewodniczył Łowczy Okręgowy Kol. Marcin Hendzel. W trakcie posiedzenia zatwierdzony został regulamin wyboru wykonawców na roboty budowlane, usługi

Udostępnij