Najlepszy Lisiarz w Rzeszowskim  Okręgu PZŁ

Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie zaprasza Kolegów do uczestnictwa w konkursie na „Lisiarza Okręgu Rzeszowskiego”. Konkurs ten ma na celu redukcję drapieżników, która wpłynie na poprawę warunków bytowania zwierzyny drobnej.

Udostępnij