Inwentaryzacja zwierzyny

Kołom łowieckim przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami są odpowiedzialne za sporządzenie inwentaryzacji zwierzyny. Dzierżawcy obwodów łowieckich zobowiązani są również do zawiadomienia właściwych nadleśniczych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz

Udostępnij