Spotkanie z przedstawicielami Podkarpackiej Izby Rolniczej

W dniu 27.02.2019r. odbyło się posiedzenie Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej, na które zaproszono Łowczych Okręgowych z terenu województwa podkarpackiego. Na spotkaniu obecni byli: Marcin Hendzel – Łowczy Okręgowy z Rzeszowa,

Udostępnij
Zatwierdzony Statut PZŁ

Informujemy, że w dniu 27.02.2019r. Minister Środowiska zatwierdził Statut Polskiego Związku Łowieckiego. Poniżej publikujemy treść nowego dokumentu. Statut PZŁ z załącznikami 1-3 Załacznik nr 4 do statutu Uchwała KZD w

Udostępnij
Narada w Łowieckim Rejonie Hodowlanym

W dniu 21.02.2019r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Świerczowie odbyło się spotkanie przedstawicieli: dzierżawców obwodów łowieckich i  nadleśnictw z XII Łowieckiego Rejonu Hodowlanego Płaskowyż Kolbuszowski oraz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Naradzie

Udostępnij
Nowy druk rocznego planu łowieckiego

Przypominamy, że w planowaniu łowieckim na sezon 2019/2020 obowiązuje nowy druk  rocznego planu łowieckiego (wzór druku zamieszczamy poniżej). Druk ten został  uzgodniony pomiędzy Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych i Polskim Związkiem Łowieckim,

Udostępnij
XXIV Krajowy Zjazd Delegatów

W dniu 16 lutego 2019 roku w Sękocinie odbył się XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ. Reprezentantami Okręgu Rzeszowskiego PZŁ byli wcześniej wybrani Delegaci: Kol. Piotr Stanek, Kol. Bartłomiej Peret, Kol.

Udostępnij
Edukoplener

W dniu 14 lutego na zaproszenie Kol. Macieja Rachwała z KŁ Diana Mielec w domku myśliwskim w Woli Książnickiej przebywały dzieci ze Szkoły Podstawowej z Bielczy. W spotkaniu udział wzięli:

Udostępnij
Szkolenie- „Praca w systemie kół łowieckich”

ZO PZŁ w Rzeszowie zaprasza Kolegów do udziału w warsztatach dot. korzystania z „Systemu Kół Łowieckich” . Zaleca się, aby w szkoleniu wzięli udział łowczy koła + osoba obsługująca system.

Udostępnij
Posiedzenie Zarządu Okręgowego

W dniu 13.02.2019r. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego  PZŁ w Rzeszowie. Obradom przewodniczył Łowczy Okręgowy Kol. Marcin Hendzel. W trakcie posiedzenia zatwierdzony został regulamin wyboru wykonawców na roboty budowlane, usługi

Udostępnij
Ferie z myśliwymi

„Ferie z myśliwymi” pod takim tytułem zainicjował Kol. Mieczysław Struzik cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą podczas ich zimowego wypoczynku.  W pierwszych dniach  ferii Samorządowy  Ośrodek Kultury i Sportu Gminy

Udostępnij
Najlepszy Lisiarz w Rzeszowskim  Okręgu PZŁ

Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie zaprasza Kolegów do uczestnictwa w konkursie na „Lisiarza Okręgu Rzeszowskiego”. Konkurs ten ma na celu redukcję drapieżników, która wpłynie na poprawę warunków bytowania zwierzyny drobnej.

Udostępnij