';
95 lat Polskiego Związku Łowieckiego | Nasza historia
95 lat Polskiego Związku Łowieckiego | Nasza historia

KOMUNIKATY I ZAPROSZENIA

Nowy druk rocznego planu łowieckiego

Przypominamy, że w planowaniu łowieckim na sezon 2019/2020 obowiązuje nowy druk  rocznego planu łowieckiego (wzór druku zamieszczamy poniżej). Druk ten został  uzgodniony pomiędzy Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych i Polskim Związkiem Łowieckim,

Szkolenie- „Praca w systemie kół łowieckich”

ZO PZŁ w Rzeszowie zaprasza Kolegów do udziału w warsztatach dot. korzystania z „Systemu Kół Łowieckich” . Zaleca się, aby w szkoleniu wzięli udział łowczy koła + osoba obsługująca system.

Kursy łowieckie wiosna 2019

Informujemy, że  wiosenne szkolenia odbędą się w następujących terminach: szkolenie dla kandydatów do PZŁ- 13-26 maj 2019r., szkolenie dla kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej- 3-9 czerwiec 2019r. Pytania dotyczące szczegółowych

AKTUALNOŚCI

XXIV Krajowy Zjazd Delegatów

W dniu 16 lutego 2019 roku w Sękocinie odbył się XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ. Reprezentantami Okręgu Rzeszowskiego PZŁ byli wcześniej wybrani Delegaci: Kol. Piotr Stanek, Kol. Bartłomiej Peret, Kol.

Edukoplener

W dniu 14 lutego na zaproszenie Kol. Macieja Rachwała z KŁ Diana Mielec w domku myśliwskim w Woli Książnickiej przebywały dzieci ze Szkoły Podstawowej z Bielczy. W spotkaniu udział wzięli:

Posiedzenie Zarządu Okręgowego

W dniu 13.02.2019r. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego  PZŁ w Rzeszowie. Obradom przewodniczył Łowczy Okręgowy Kol. Marcin Hendzel. W trakcie posiedzenia zatwierdzony został regulamin wyboru wykonawców na roboty budowlane, usługi

Ferie z myśliwymi

„Ferie z myśliwymi” pod takim tytułem zainicjował Kol. Mieczysław Struzik cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą podczas ich zimowego wypoczynku.  W pierwszych dniach  ferii Samorządowy  Ośrodek Kultury i Sportu Gminy

Noworoczne spotkanie myśliwych

W dniu 1 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie noworoczne myśliwych Okręgu Rzeszowskiego. Oprócz delegacji  kół łowieckich, władz  krajowych  i okręgowych PZŁ udział w uroczystościach wzięli przedstawiciele parlamentu,  władz samorządowych,

Polowanie Dian

W dniu 26 stycznia b.r. w Kole Łowieckim Jarząbek Błażowa miało miejsce doroczne polowanie Dian organizowane przez naszą koleżankę Martę Krawiec. W łowach uczestniczył również Przewodniczący ZO w Rzeszowie –

Bożonarodzeniowe jasełka

„Jasełkowa łezka humoreska” pod takim tytułem wystąpiły bożonarodzeniowe jasełka ze Szkoły Podstawowej w Wampierzowie. Wypełniona do ostatniego miejsca w dniu 20 stycznia 2019 roku świetlica Domu Strażaka była miejscem uroczystości.